image
image
europe
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Siska i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

O projektu:

Obnova Holandske kuće u Sisku – od ideje do realizacije

Vjerujemo da svatko tko je proveo makar i jedan projekt financiran EU sredstvima, zna koliki je trud i znanje utkano u njegovu realizaciju.

Govoriti o projektu „Info centar industrijske baštine – Holandska kuća“, značilo bi govoriti o svakom njegovom segmentu, svakoj osobi direktno ili indirektno uključenoj u kreiranje ideje, oblikovanje aktivnosti, provedbi samog projekta … mozaik je to sastavljan od velikog broja dijelova koji u konačnici predstavlja jedno prekrasno djelo.

Sama ideja Projekta stvorena je prije nekoliko godina, inicirana i predložena od strane stručnjaka u području očuvanja industrijske baštine grada Siska. Njegovu važnost i pozitivni utjecaj na lokalnu zajednicu prepoznali su brojni lokalni dionici među kojima je i Grad Sisak, koji je donio odluku pružiti punu podršku realizaciji Projekta sa svojim financijskim i ljudskim kapacitetima. Sisak projekti d.o.o. kao razvojna agencija Grada, pružili su stručnu potporu te oblikovali ideju u projektnu prijavu. Projekt „Info centar industrijske baštine – Holandska kuća“ temeljen na obnovi objekta „Holandske kuće“ kao zaštićenog kulturnog dobra i dijela bogate kulturne baštine grada Siska. Integracijom različitih i povezanih aktivnosti svrha je osigurati ne samo obnovu već i unaprjeđenje upravljanja industrijskom kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj razini, a i šire.

Istovremeno s oblikovanjem projekta, oblikovalo se i partnerstvo ključnih dionika za njegovu provedbu. Partnerstvo ključnih institucija predstavlja posebnu vrijednost Projekta, a čine ga: Grad Sisak, Gradski muzej Sisak, Gradska galerija Striegl, Javna ustanova Lučka uprava i Turistička zajednica Grada Siska. Pri tome treba svakako istaknuti doprinos Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture, koji nije formalno partner, ali je dao iznimno velik doprinos u kvalitetnoj pripremi projekta. Zahvaljujući zajedničkom djelovanju, projekt je uspješno odobren za financiranje u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj te započeo s 24-mjesecnom avanturom provedbe s 1. rujnom 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.282.809,15 kn od čega su 19.986.436,54 kune bespovratnih sredstava.

„Holandska kuća", nekadašnje žitno skladište sagrađeno oko 1860. godine, realizacijom projekta dobiva svoju novu namjenu i postaje Info centar industrijske baštine. Jedinstven je to primjer prenamijene na hrvatskom, ali i europskim nivou. Na svojih šest etaža „Holandska kuca“ obuhvaća multimedijalni postav izložbe industrijske baštine, zbirku starih uređaja za reprodukciju zvuka sisačkog kolekcionara Veljka Krakera, galeriju velikog sisačkog akademskog slikara Slave Striegla, te multimedijalne prostore za održavanje stručnih skupova i projekcija.

Realizacija Projekta svakako doprinosi očuvanju objekata industrijske baštine na području grada Siska, ali njegov utjecaj je daleko širih razmjera, te stvara preduvjete ne samo očuvanja kulturne baštine već i valorizacije bogate industrijske baštine grada Siska u kulturno - turističke i razvojne svrhe. Dodijeljena bespovratna sredstva Projektu su dala „vjetar u leđa“, no realizacija aktivnosti Centra ne završavaju realizacijom Ugovora. Baš naprotiv, „život“ Centra industrijske baštine tek počinje …

Industrijska baština kao razvojni potencijal

Sisak je od polovice 19. stoljeca počeo intenzivan razvoj omeđen obrtnickom proizvodnjom, riječnom trgovinom i industrijalizacijom, te razvojem željeznickog prometa. Svoje kapacitete temeljio je i na povoljnom prometnom položaju, blizini velikog broja radne snage, blizini Zagreba kao gospodarskog i politickog središta, te nizu lokalnih prirodnih resursa poput kvalitetne gline i drvne mase. Zahvaljujuci intenzivnom razvoju grad je postao „melting pot“ za stanovništvo iz raznih dijelova Austro – Ugarske Monarhije, a zatim i Kraljevine SHS, te Jugoslavije. Pocetkom 20. stoljeca Sisak se može nazvati industrijskim gradom, no tek nakon završetka Prvog svjetskog rata slijedi intenzivan razvoj teške industrije poput Rafinerije i Talionice. Nakon Drugog svjetskog rata Sisak je potpuno industrijalizirani grad, cija ekonomija najviše ovisi o industrijskoj proizvodnji. Od Domovinskog rata zapocinje faza deindustrijalizacije i postepene transformacije grada koja imala negativne posljedice na njegov razvoj i položaj stanovništva.

top
project_image project_image_2

Promocija:

”U Holandskoj sam” (kući)

Holandska je kuća primarno označena kao info-centar industrijske baštine Siska, dakle početna točka upoznavanja s navedenom baštinom kroz interaktivnu-multimedijalnu izložbu koja je i nadahnuće za obilazak ostalih lokaliteta industrijske baštine raspršenih po Sisku. No ona jest daleko više od toga, i to ne samo iz razloga što će se u njenim prostorima nalaziti i drugi sadržaji (Gradska galerija Striegl; Konzervatorski odjel; Zbirka Kraker; multimedijska dvorana i čitaonica itd.) koji ce svojim aktivnostima pridonijeti interesu potencijalnog korisnika/publike, lokalnog ili onih koji ce se svjesno uputiti u Sisak, u Holandsku kuću. Navedeno logično reflektira formiranje 'kuće kulture' koja je na tragu ideja i vizija nekadašnjeg ministra kulture Republike Francuske Andréa Malrauxa no ovdje je to, po našem mišljenju minimalna razina koju Holandska kuća mora i želi postići. Optimalna, a prema maksimalnoj verziji (kojoj se ovdje mora težiti) premašuju navedenu razinu. Sasvim konkretno prostor koji Holandska kuća oblikuje sa svojim neposrednim okolišem unutar kojeg se nalazi obnovljena dizalica Granik, te uređeni prezentacijsko-inter-pretacijski prostor na brodu Bikovo postaje mjesto susreta, lokacija s koje kreću sva (ili barem velika većina) društvenih događanja u gradu, kako kulturna tako i sva druga.
Projicirani cilj je stoga učiniti Holandsku kuću ne samo početnom točkom industrijske baštine već nultom točkom društvenih događanja u Sisku, prostorom kojeg građani ne samo da poznaju već i uvijek znaju što se tamo dešava. Prostorom koji je redovito 'označen' odgovorom "U Holandskoj sam" (kući), sličnim vizualnim postom trenutnih događanja u istoj na Facebooku, kratkim twittom ili prenesenim video zapisom na You Tube kanalu. Jer je, sasvim logično, da sam (opet) tamo, jer se u Holandskoj kući uvijek nešto dobro događa. Holandska jest izvor 'dobrih vibracija' grada zbog nove izložbe, predavanja, projekcije ili koncerta koji se tamo održava i gdje idem čak i ako ne znam što se baš danas dešava, jer znam da će mi tamo biti zanimljivo čak i ako budem sam, premda je prilično sigurno da su i moje kolege, prijatelji i poznanici tamo.
"U Holandskoj sam" time postaje svojevrsna maksima, cilj i 'jedinstveni prodajni prijedlog' (izrazimo li se grubom marketinškom terminologijom), ili preciznije mjesto gdje se između ostalog i putem interpretacije/a nekadašnje industrije koja je stvorila i pokretala grad Sisak ista pretvara u novu energiju, energiju koja se oslanja na kreativne ideje i kulturu dimenziju, drugim riječima na raznovrsne kulturne i kreativne industrije koji su novi pokretači (industrije) grada Siska kojima je Holandska kuća istovremeno neiscrpna inspiracija i mjesto samorazumljivih susreta.

Markiranje na europskoj karti mjesta koje vrijedi posjetiti

Projekt Holandska kuća želi li napraviti iskorak na baštini utemeljenog kreativnog potencijala kojeg posjeduje - ne samo na razini grada Siska, niti na razini županije ili čak Republike Hrvatske već unutar europskih okvira mora 'zaigrati' na odlucnost, iskorak glede koncepta i vizualnog identiteta, oblika promocije itd. U današnjem svijetu tek nekolicina onih najhrabrijih 'pobjeđuje', ostali ostaju na marginama i svedeni su tek (ako) na lokale okvire. Projekt Holandska kuća ima sve preduvjete, razloge da bude unutar prvo istaknutih. I svi vjerujemo da to ne samo da može, nego i mora postati gdje će se raznovrsne asocijacije i željene projekcije (od Rimljana, dimnjaka, Kupe ili naslijeđa/baštine do moderne umjetnosti, čokolade, jazza, inovacije i atraktivnosti itd.) ujediniti u identitetu, mladosti, budućnosti ili radosti, sveukupno pozitivnoj energiji koja proizlazi kao skupni nazivnik na ovom projektu. 
Pravilnim čitanjem navedenog Holandska kuća Sisak ne samo da treba tendirati da se uklopi u postojeće europske rute (industrijske) baštine, što je nadasve poželjno, već treba hrabro naginjati definiranju nove, one gdje 'staro' postaje osnova za razvoj nove/ih budućnosti kao ključne ideje.

Promocija, promocija, promocija

Dobrih ideja na svijetu i nema tako mnogo gdje tek manji dio istih završi u mogućnosti da se doista realizaciju. Od onih koji se, ovim ili onim putem realiziraju nerijetko upravo manjak 'hrabre' ideje utječe da iste završe u prosječnoj realizaciji i time ustvari ostanu neprimijećene. Kod onih koji inicijalno izbjegnu gornji scenarij manjak sveukupnog uspjeha, i afirmacije se ponajprije nalazi u zanemarivanju važnosti promocije = promocije tijekom nastanka i realizacije projekta, svojevrsne no svakako kritične senzibilizacije/ostvarenja potrebnih preduvjeta.
Za uspjeh projekta 'Holandske kuće' kojem svi zajednički težimo ovaj segment ne smije biti zaboravljen i/ili zanemaren, sasvim konkretno promocija (na lokalnom, širem nacionalnom, pa i europskom) nivou mora biti uključena i planirana paralelno s implementacijom svih projektnih aktivnosti gdje cca. šest mjeseci prije otvorenja isto treba podignuti na višu, integriranu razinu putem svih kanala promocije.
Projekt Holandska kuća želi li napraviti iskorak na baštini utemeljenog kreativnog potencijala kojeg posjeduje - ne samo na razini grada Siska, niti na razini županije ili cak Republike Hrvatske već unutar europskih okvira mora 'zaigrati' na odlučnost, iskorak glede koncepta i vizual-nog identiteta, oblika promocije itd. U današnjem svijetu tek nekolicina onih najhrabrijih 'pobjeđuje', ostali ostaju na marginama i svedeni su tek (ako) na lokale okvire. Projekt Holandska kuća ima sve preduvjete, razloge da bude unutar prvo istaknutih. I svi vjerujemo da to ne samo da može, nego i mora postati gdje će se raznovrsne asocijacije i željene projekcije (od Rimljana, dimnjaka, Kupe ili naslijeđa/baštine do moderne umjetnosti, čokolade, jazza, inovacije i atraktivnosti itd.) ujediniti u identitetu, mladosti, budućnosti ili radosti, sveukupno pozitivnoj energiji koja proizlazi kao skupni nazivnik na ovom projektu. Pravilnim čitanjem navedenog Holandska kuća Sisak ne samo da treba tendirati da se uklopi u postojeće europske rute (industrijske) baštine, što je nadasve poželjno, već treba hrabro naginjati definiranju nove, one gdje 'staro' postaje osnova za razvoj nove/ih budućnosti kao ključne ideje.

top
promo_image

“holandski“

Tipicna obilježja flamanske i nizozemske arhitekture zbog kojih je kolokvijalno i usvojen pridjev holandski. 1) Zabat okrenut na cestu tipičan za gospodarski karakter zgrade. 2) tipični raster otvora/ prozora koji prati oblik procelja 5-5-3-1. s karakterističnim lukovima 3) “Lažni” terasasti izdignuti zabat koji skriva plohe krova.

Interpretacija:

I info centar i interpretacijski centar i muzej (i…)

'Info centar industrijske baštine: Holandska kuća' u svom službenom nazivu ukljucuje riječ info(rmacija) no ne i riječ interpretacija premda isti po svojoj namjeni evidentno objedinjuje obje ideje/funkcije, te dodatno i muzejsku djelatnost.

Info/Informativni centar jesu mjesto (prostor) koji imaju svrhu, kako to i sintagma implicira dostavljanju tocnih, provjerenih i aktualnih informacija vezanih uz određeno područja djelovanja. Najuobičajeniji i najučestaliji primjeri istih, u široko shvaćenom području (baštine) koje je ovdje relevantno su info-centri turističkih zajednica, odnosno gradova ili drugih oblika lokalne uprave koji se ostvaruju u formi turistickih informativnih centara i koji imaju ponajprije svrhu osnovnog informiranja (prije svega posjetitelja, ne-rezidenta) oko sveukupne ponude nekog podrucja (grada/regije itd.)

top
Ulazni prostor Prizemlje
Vizualizacija budućeg info-centra industrijske baštine, ”Holandska kuća“, Sisak (2018.)

Muzej se, sukladno prilagođenoj definiciji Svjetske muzejske organizacije (ICOM), može definirati kao neprofitna institucija, permanentno otvorena za javnost koja obavlja muzejsku djelatnost u svrhu proučavanja, obrazovanja i uživanja u materijalnoj i nematerijalnoj baštini čovječanstva i njegovog okoliša, a u službi društva i njegova kulturnog i gospodarskog razvitka.

'Info centar industrijske baštine: Holandska kuća' po svom sadržaju, namjeni i funkciji predstavlja ono što se uobičajeno u suvremenim muzejsko-baštinski-interpretacijskim praksama naziva hibridna baštinska institucija s obzirom da je isti, kako je inicijalno pa tako i ovdje predložen i planiran istovremeno i info-centar (koji pruža osnovne informacije), i interpretacijski centar (jer tumači prepoznate i stimulira otkrivanje novih vrijednosti izdvojenog segmenta baštine značajnog za određeno područje), te u konačnici i muzej, odnosno muzejsko-galerijski prostor s obzirom da u svojoj prezentaciji uključuje i izravni odnos posjetitelja/korisnika s muzejskom zbirkom (Zbirka Kraker), te promjenjivom galerijskom aktivnošću koje će se realizirati u prostoru Gradske galerije Striegl smještene na prvom katu 'Holandske kuce'.

Gradsku galeriju Striegl osniva grad Sisak u rujnu 2003. godine kao javnu gradsku ustanovu koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost. Galerija je dobila naziv po Slavi Strieglu, sisačkom akademskom umjetniku koji je svojom djelatnošću obilježio kulturnu povijest grada u drugoj polovici 20. stoljeća i koji je gradu Sisku donirao zbirku od 319 svojih radova što je postalo temelj za osnivanje Gradske galerije Striegl.

Temeljem osnivačkog akta djelatnost galerije obuhvaća: sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno obrađivanje, sređivanje, proučavanje i izlaganje predmeta moderne i suvremene umjetnosti; organiziranje stalnog postava i povremenih izložbi; provođenje edukativnih programa vezanih uz stalni postav i kao popratnih programa izložbenih djelatnosti; organiziranje predavanja, tečajeva, simpozija ili seminara; izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, grafičkih mapa, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru galerijske djelatnosti; sistematsko praćenje, stimuliranje, promoviranje, istraživanje, valoriziranje i izlaganje novih oblika umjetničkog izražavanja.

Izložbena djelatnost Gradske galerije Striegl obuhvaća:

  • izložbe tematsko-monografskog karaktera vezane uz valorizaciju, prezentaciju, kontekstualizaciju, aktualizaciju te interpretaciju djela moderne umjetnosti te suvremene umjetničke produkcije u suradnji s privatnim i javnim zbirkama te muzejsko-galerijskim ustanovama na području Republike Hrvatske i Europe
  • tematske izložbe umjetnika koji su Strieglovi suvremenici, koji su generacijski i po vremenu i načinu stvaranja srodni Slavi Strieglu kao i umjetnika čiji opusi su utjecali na Strieglovo stvaralaštvo, a koje izborom radova kao i specifičnim temama iz sasvim novih i drugačijih uglova promatranja izravno i neizravno pozicioniraju Strieglovo stvaralaštvo
  • tematske anualne cikluse grupnih izložbi ”Suvremena umjetnička produkcija” koji predstavljaju temom aktualni, kurirani izbor radova suvremenih hrvatskih umjetnika
  • tematske samostalne izložbe umjetnika koji su svojim stvaralaštvom, rođenjem, mjestom života i rada vezani uz lokalno područje Siska i okolice – prezentacija recentnih ciklusa i ostvarenja; presjeci radova
  • tematske samostalne izložbe umjetnika koji čine suvremenu umjetničku scenu u Hrvatskoj – srednja i mlada generacija umjetnika, izložbe koje u jednom segmentu promoviraju suvremenu umjetničku produkciju na način da kroz suvremene umjetničke forme i koncepte interpretiraju i aktualiziraju i dio Strieglovih umjetničkih vizija
  • izložba međugalerijske i međumuzejske suradnje – izložba kao rezultat suradnje s drugim galerijama i muzejima s područja Republike Hrvatske i Europe

Gradska galerija Striegl obuhvaća i programske aktivnosti:

  • kreiranja, formiranja i osmišljavanja galerijskog programa kroz suradnju s drugim galerijskim i muzejskim ustanovama i stručnim suradnicima na području Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske, te razvijanja stručne međugalerijske suradnje sa susjednim europskim zemljama
  • kreiranje i osmišljavanje vlastite programske produkcije s ciljem razvijanja specifične kulturne prepoznatljivosti, prezentaciju najnovijih saznanja i istraživanja s područja povijesti umjetnosti, kustoske prakse, te filozofije i teorije umjetnosti
  • razvijanje produkcijskog segmenta galerijskog programa koji se tiče realizacije privremenih i stalnih umjetničkih projekata u javnom prostoru grada Siska (privremene umjetničke intervencije, site-specific radovi, performansi, produkcija novih skulptorskih radova u sklopu Parka skulptura Željezara Sisak)

Više o programima Gradske galerije Striegl možete saznati ovdje:

https://galerija-striegl.hr/

 

No isti predstavlja i više od izravnog zbroja navedenih elemenata, sasvim precizno i ciljano osmišljeno ovdje, 'Info centar industrijske baštine: Holandska kuca' predstavlja, kako smo to neizravno ranije spominjali 'nultu točku' razumijevanja lokalnog konteksta i identiteta koji iz njega proizlaze koji zadobivaju svoju formu i realiziraju se kroz komunikaciju koja je podjednako informativna, interpretacijski zanimljiva i aktivnostima atraktivna kako za lokalnu populaciju tako i za povremene posjetitelje (goste, turiste) koji obilaze grad/regiju i koji će upravo zbog ponude koju 'Info centar industrijske baštine: Holandska kuća' osigurava biti dodatno privučeni da odaberu grad Sisak kao svoju jednodnevnu, ili očekivano višednevnu destinaciju za odmor, neformalnu edukaciju, neobavezno druženje, zabavu i uživanje.

top
Ulazni prostor
1kat
3kat
Podrum
Potkrovlje
Kino
Vizualizacija budućeg info-centra industrijske baštine, ”Holandska kuca“, Sisak (2019.)